Propozície Žilina Cup 2022 14 ročník

Turnaj je určený pre hráčov a hráčky bowlingu, bez ohľadu na členstvo v SBwZ, klubovú
prislušnosť a vek. Hrá sa podľa základných pravidiel bowlingu schválených SBwZ a podľa
týchto propozícií.
Žilina Cup sa skladá zo štyroch turnajov, ktoré sú samostatne bodované viac info. v priloženom súbore. Propozície Žilina Cup 2017 (1)